„Maltosa”

Tai vieta kur meilė darbui, patirtis ir atrinkta žaliava
sukuria kai ką ypatingo - mūsų salyklą.